Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
แผ่นพับอ่างเก็บน้ำบ้านกุฏิพระ
Responsive image
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แม่น้ำลำคลอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ 
อ่างเก็บน้ำบ้านกุฎิพระ เป็นของโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้ส่งมอบให้ อบต.ท่าข้าม ส่งเสริมให้ป็นแหล่งเท่องเทียว 
จุดชมวิวและจุดผ่อนพัก มีร้านอาหารไว้บริการ -จุดชมวิวและจุดผ่อนพัก 
เลขที่ 113 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150 
เวเวลาทำการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงานกลุ่มนักเรียนนักศึก กลุ่มสตรี กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism 
สิ่งอำนวยความสะดวกป้ายบอกทาง ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ลานกิจกรรม ห้องน้ำลานจอดรถ สุขา ร้านอาหาร ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง

สาธารณูปโภค สัญญาณเตือนภัย อื่นๆ กล้อง CCTVอื่นๆ การไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
การเดินทาง 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถยนต์


 
         
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562