Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 มิ.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม E-Service คู่มือการใช้บริการสำหรับประชาชน

10 มิ.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)

13 พ.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จุดที่ 4 ณ สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของ อบต.ท่าข้าม

26 เม.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อปพร.ที่ประจำอยู่ด่าน 7 วันอันตราย

26 เม.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม

25 เม.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม มอบนโยบาย เพื่อปรับปรุง พัฒนาส่งเสริม ITA จัดการการทุจริต ประพฤติมิชอบ

04 เม.ย. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จุดที่ 3 ของ อบต.ท่าข้าม

27 มี.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

25 มี.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 มี.ค. 2567
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th