Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 พ.ย. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2566

31 ต.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชุมชี้แจงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายหลังอ่างเก็บน้ำกุฏิพระ

27 ต.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

27 ต.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 ต.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชุม ครั้ง 4/2566 (ไตรมาส4) เพื่อสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ต.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ออกพ่นหมอกควัน บ้านเคสไข้เลือดออก

08 ต.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วม 8 ตุลาคม 2566

15 ส.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

03 ก.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในสถานที่ทำงาน

06 มี.ค. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th