Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 ก.พ. 2566
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเพชรบูรณ์

10 ก.พ. 2565
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม

16 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้อยคัดแยกขยะ

11 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

04 ต.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม รายงานผลการลดประหยัดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี 2564

02 ส.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

13 ก.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ขยะอันตรายชุมชน โดยขยะอันตรายที่นำมาทิ้ง มี 4 ประเภท คือ หลอดไฟฟ้า กระป๋องสเปรย์ (สารเคมี) ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ โดยสามารถนำมาทิ้ง

10 ก.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแวดล้อมเรา

10 ก.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้

14 มิ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม บุหรี่ให้โทษ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th