Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุม ครั้ง 4/2566 (ไตรมาส4) เพื่อสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมประชุม ครั้ง 4/2566 (ไตรมาส4) เพื่อสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567
       
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2566