Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ (31 ม.ค. 3104)  
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2562 (07 ธ.ค. 2561)  
แผ่นพับคู่มือบริการประชาชน (07 ธ.ค. 2561)  
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2561 (07 ธ.ค. 2561)
จดหมายข่าว (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี 2562 (30 พ.ย. 2561)
สถานการณ์โรคเอดส์ หัวข้อ"การรายงานผู้ป่วยเอดส์" (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประปีงบประมาณ 2561 (07 พ.ย. 2561)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 ต.ค. 2561)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจการให้บริการ (16 ต.ค. 2561)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศเกณฑการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (05 ต.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 2561)
โรคพิษสุนัขบ้า (27 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (03 ก.ย. 2561)
เอกสารโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (03 ก.ย. 2561)
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (20 ส.ค. 2561)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (30 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน Mobile Application Smart Job Center (28 มิ.ย. 2561)
แผ่นพับรณรงค์สาธารณภัยต่างๆ (31 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกัน... (05 เม.ย. 2562)  

ธนาคารน้ำแบบปิด อบต.ท่าข้... (09 พ.ย. 2561)  

วิธีทำการหมักหญ้า (05 ต.ค. 2561)  

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภา... (31 ส.ค. 2561)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (24 ก.ค. 2560)

กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (16 มิ.ย. 2560)

กิจกรรมฝึกทำดอกไม้จันทน์ (02 มิ.ย. 2560)

โครงการ" จิตอาสาประดิษฐ์ด... (01 มิ.ย. 2560)

โครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอ... (31 พ.ค. 2560)

สภากาแฟ ยามเช้า ณ โรงเรีย... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ป... (06 พ.ย. 2557)

สงกรานต์ประเพณีไทย ลูกหลา... (21 เม.ย. 2557)

โครงการ แข่งขันกีฬาต้านยา... (11 เม.ย. 2557)

งานรัฐพิธีถวายพวงมาลา อำเ... (24 ต.ค. 2556)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (20 ต.ค. 2556)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 8... (08 ส.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ สอดคล... (25 มิ.ย. 2556)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (18 มี.ค. 2556)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา... (16 ก.พ. 2556)

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู... (27 ธ.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติอตั้งเสียงตามสาย หมู่ 9 บ้าน ก.ม. 39 (03 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 3 บ้านโคกสูง (03 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายหลังวัดเขาบ่อทอ... (03 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยบ้านนายก้อน พวง... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยนิยดา หมู่ 7 บ้... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยตาสนม หมู่ 7 บ้... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายคลองปอ หมู่ 6 บ... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงกาวซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายลำหมีตาย (นานาย... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่ว... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายบ่อขยะ หมู่ 4 บ... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบายน้ำและวางท่อลอดกลม หมู่ 2 บ้านวังปลา... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยหัวเขา-ต้นยู... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างวางท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่าข้... (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านท่าข้าม-บ้านหนอง... (28 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ปปช) โครงการวางท่อลอดกลมค... (15 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ปปช) โครงการซ่อมแซมถนนด้ว... (15 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ปปช) โครงการติดตั้งเสียงต... (10 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ปปช) โครงการติดตั้งเสียงต... (10 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ปปช) โครงการซ่อมแซมถนนดิน... (10 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ปปช) โครงการซ่อมแซมถนนดิน... (10 ส.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th