Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (25 ธ.ค. 2560)  
ตอบข้อร้องเรียน เรื่องถนนชำรุด สายท่าข้าม - หนองโก (14 ก.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี พ.ศ.2560 (12 มิ.ย. 2560)  
อำนาจหน้าที่ อบต. (02 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปร... (15 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ... (25 ต.ค. 2559)
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ (12 ต.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดเก็บรายได้ (12 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 (06 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร... (10 ส.ค. 2559)
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (16 มิ.ย. 2559)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) โดยวิธีการทางอิเล็กทร... (16 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปร... (02 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ... (27 พ.ค. 2559)
คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกี (27 พ.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษี (12 พ.ค. 2559)
3Rs และการคดแยกขยะมูลฝอย (21 เม.ย. 2559)
โรคมือ เทา ปาก (08 เม.ย. 2559)
การกำจัดขยะโดยการขุดหลุมและฝังกลบ (05 เม.ย. 2559)
แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (15 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (24 ก.ค. 2560)  

กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (16 มิ.ย. 2560)  

กิจกรรมฝึกทำดอกไม้จันทน์ (02 มิ.ย. 2560)  

โครงการ" จิตอาสาประดิษฐ์ด... (01 มิ.ย. 2560)

โครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอ... (31 พ.ค. 2560)

สภากาแฟ ยามเช้า ณ โรงเรีย... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ป... (06 พ.ย. 2557)

สงกรานต์ประเพณีไทย ลูกหลา... (21 เม.ย. 2557)

โครงการ แข่งขันกีฬาต้านยา... (11 เม.ย. 2557)

งานรัฐพิธีถวายพวงมาลา อำเ... (24 ต.ค. 2556)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที... (20 ต.ค. 2556)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 8... (08 ส.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ สอดคล... (25 มิ.ย. 2556)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (18 มี.ค. 2556)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา... (16 ก.พ. 2556)

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู... (27 ธ.ค. 2555)

ราตรีสัมพันธ์ สานชุมชน คน... (27 ธ.ค. 2555)

ขอเชิญร่วมงาน ราตรีสัมพัน... (12 ธ.ค. 2555)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข... (04 ธ.ค. 2555)

แจ้งบัญชีรายรับ - รายจ่าย... (30 พ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 กองสาธารณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลรดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (02 ต.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอยศาลเจ้า (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน ซอยคุ้ม 4 (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน ซอยคุ้ม 4 (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า สายบ้านตะกุดเป้า-บ้านโคก... (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน สายบ้านวังปลาช่อน-บ้... (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง สายวัดเขาบ่อทอง (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง สายบ้านนายไพโรจน์ ... (30 ม.ค. 2560)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน สายบ้านนางจันทร์รอน (30 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แบบผิวดินขนาดกลา... (18 ต.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้... (16 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอก... (04 พ.ย. 2558)
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง (28 ต.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลาช่อน ขนาดไม่เกิน 50 คน ... (27 ต.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th